.

מסלול רפואה מערבית - דיגיטלי
לתלמידי רפואה משלימה בסיסי, כתנאי קדם לקורסים מתקדמים

בקורס לומדים את הקורסים, ברמת לימודי רפואה משלימה.

אלה הם קורסי חובה למרבית קורסי הרפואה המשלימה.

הקורס מתוקשב, כלומר לומדים דרך האינטרנט.

המסיימים בהצלחה את המסלול מקבלית תעודת

בוגר מסלול רפואה מערבית

לרמת לימודי רפואה משלימה 

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.