.

קורס אתיקה מקצועית - דיגיטלי
עבור מקצועות הרפואה המשלימה

Professional Ethics e-course
for Complementary Medicine professions

אתיקה היא מושג פילוסופי של תורת המוסר והמידות הטובות.

אתיקה מקצועית הינה אוסף כללים רצויים של התנהגות במסגרת פעילות מקצועית.

פרופסור אסא כשר הגדיר אתיקה מקצועית כך (2003) :

"תפיסה סדורה של האידיאל המעשי של ההתנהגות במסגרת מקצועית,
שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת".

מהגדרה זו נובע:

 • אתיקה היא תפיסה סדורה ולא אוסף מקרי של כללים והנחיות.

 • התפיסה הסדורה של המקצוע עוסקת בבעיות בתחום המקצוע,
  והתוויית הדרך הרצוייה לפתור אותן במקצועיות.

 • אתיקה מקצועית מתווה אידיאל של מצוינות מקצועית,
  המתבטאת בהתנהגות ובעשייה מקצועית.

 • למקצועות שונים יש אתיקות מקצועיות שונות,
  מהן נובעים כללי התנהגות רצויים לכל מקצוע
  .

בקורס זה נלמד מהם כללי האתיקה של מקצועות הרפואה המשלימה.

 

העוברים את מבחן הסיום של הקורס מקבלים תעודת בוגר/ת קורס

אתיקה מקצועית
במקצועות הרפואה המשלימה

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.