.

קורס מידענות ושיטות מחקר - דיגיטלי

Informatics and Research Methods e-course

מֵידְעָנוּת, קרי לימודי מידע, היא העיסוק המקצועי באיתור מידע אמין ורלבנטי באינטרנט,
עיבוד, ניהול המידע ושימוש מושכל בו.
טיפול בסוגי מידע שונים ומגוון הדרכים לייצוגו, לשם השגת יעד מוגדר.

בקורס נלמד כיצד לאתר מחקרים רלבנטיים לאישוש/להפרכת הנחת מחקר.

שיטות מחקר כמותיות הן שיטות מחקר המתבססות על נתונים מדידים ומספריים.

שיטות מחקר כמותיות מניחות שהעולם הוא אובייקטיבי,
כלומר ניתן למדידה באופן בלתי תלוי בחוקר המבצע את המדידות.

החוקר פועל על בסיס נתונים מספריים, עובדות וראיות שונות הניתנות לצפייה ולאיסוף.

בקורס נלמד מהן שיטות המחקר הכמותיות המתאימות למצבים שונים.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.