.

מסלול הרבליסטים קליניים - היברידי
Clinical Herbalist course - hybrid
רפואת צמחי מרפא

מאז ומתמיד השתמש האדם במזון ובצמחי המרפא שבסביבתו כעזרה למצבי חולי שונים ולחיזוק הבריאות.

הרפואה ההרבליסטית היא רפואת צמחי המרפא, שמתועדת במסורות שונות מרחבי העולם ומבוססות על ניסיון של אלפי שנים. בכל יבשת מיושבת נמצאו מסורות כאלה, כשרפואת הצמחים העיקריות:

  • באסיה – הסינית וההודית [איור-ודית];
  • באמריקה – הילידית צפון אמריקאית, הילידית דרום אמריקאית;
  • באירופה – האירופאית [היפוקרטס];
  • באפריקה – הצפון אפריקאית והדרום אפריקאית;
  • באוסטרליה – האבוריג'ינית וכיו"ב.

בימינו החידוש הוא בביסוס המחקרי המדעי, אשר מאשר את המסורות העתיקות המבוססות ומפריך את האמונות הבלתי מבוססות. המחקר המדעי האנליטי עוסק בהרכב הכימי [פיטוכימיה מולקולרית] ובהשפעת החומרים הפעילים בצמח על הביולוגיה של גוף האדם ובע"ח. במקביל המחקר המדעי הקליני [אפידמיולוגי] חוקר את ההשפעות הללו על האוכלוסיה בקנה מידה רחב.

עושר המידע מספק הבנה מעמיקה יותר מאי פעם ומאפשר הצלבת מידעים מסורתיים ומודרניים, לצורך שילובם האינטגרטיבי הייחודי במתן מענה הרבליסטי למטופל ספציפי. ההרבליסט הקליני המודרני עושה שימוש בידע המצטבר על תהליכים פתולוגיים מחד ורפואת הצמחים מאידך.

תוכנית הלימודים המקיפה מזכה בתעודת הרבליסט קליני.

הקורס היברידי:
החלק התיאורטי - דיגיטלי, כלומר דרך המחשב
החלק מעשי - פרונטלי, כלומר נעשה בכיתה/בוידיאו

בסיום הקורס,
לאחר מעבר המבחנים בהצלחה מקבלים תעודת:
 

הרבליסט קליני מוסמך CHT
- או בהתאמה -

הרבליסטית קלינית CHT

מעוניינים לקבל את תוכנית הלימודים?

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.